Sportverenigingen vormen een van de hoekstenen van de samenleving en bekleden daarmee een voorbeeldfunctie naar haar achterban. Goed voorbeeld doet volgen en via energieopslag kunnen verschillende verduurzamingsslagen worden gerealiseerd, in combinatie met (forse) kostenbesparingen op de huidige energielasten.

Steeds meer verenigingen zoeken naar manieren op het complex te verduurzamen en tegelijk kosten te besparen op de huidige vaste lasten. Geholpen door financiƫle steun vanuit de overheid (denk aan BOSA subsidie), en soms lokaal door de gemeente en/of sponsoren, is voor de meeste verenigingen deze combinatie van verduurzamen en lastenverlichting te realiseren dankzij de inzet van energieopslag.

Toepassingen

Sportverenigingen kunnen bij energieopslag denken aan de toepassing van peak shaving. De meeste verenigingen hebben te maken met kortstondige energiepieken. Deze pieken zijn beperkt in wat ze aan kWh vragen echter zorgen ze voor hoge(re) maandlasten in de kosten voor de netaansluiting. Men betaalt immers het hele jaar voor een netaasluiting ten hoogte van de hoogste energiepiek, ook als die maar enkele minuten in het jaar voorkomt.

Dezelfde batterij voor peak shaving kan ook ingezet worden om een combinatie te maken tussen het opslaan van opgewekte zonne-energie en peak shaving. Zo wordt de opgeslagen energie op een later moment ingezet op het complex in plaats van teruggeleverd aan het net. Hiermee wordt de opgewekte energie waardevoller dan bij teruglevering aan het net.
Tevens kunt u via deze combinatie de balans tussen energie opwek en direct verbruik op het complex optimaliseren via energieopslag. Een heuze verduurzamingsslag dus ook weer.

Financiering

Sportverenigingen hebben niet zomaar een investeringskapitaal paraat voor oplossingen als een batterij. WattsInStore biedt financieringen op maat waardoor de vereniging de gewenste verduurzaming kan doorvoeren, verlaging van de energielasten realiseert en geen grote investering aan de voorkant hoeft te doen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze pagina financiering.