Nederland kent een groeiend probleem voor nieuwe zonnestroomsystemen; congestie. Door congestie kan niet volledig vermogen van uw systeem worden aangesloten omdat er te weinig ruimte is om het volledig vermogen terug te leveren aan het net. Dit is een landelijk, regionaal en lokaal probleem. Een batterij kan onderdeel van de oplossing zijn, bijvoorbeeld in afstemming met curtailment. Deze oplossing kan er voor zorgen dat u toch uw systeem kan laten draaien. In de maanden dat de batterij geen piekvermogen opvangt kan deze worden ingezet op bijvoorbeeld balanshandhaving van het net (FCR) en zodoende interessante inkomsten blijven genereren.

Uitgesteld leveren

Uitgesteld leveren betekent opgewekte energie opslaan om het op een later moment te leveren aan het pand of aan het net. Dit is een oplossing om meer energie op te kunnen wekken en de netaansluiting optimaal te benutten door dat ook na zonsondergang wordt terug geleverd. Het kan ook een oplossing zijn om de balans tussen opwekking en direct verbruik te optimaliseren. Wanneer

https://www.wattsinstore.nl/ik-wil-het-eigen-verbruik-van-mijn-opgewekte-zonne-energie-verhogen/