PVO International: verhogen eigen verbruik zonne-energie i.c.m. peak shaving bij heftruckpark

PVO International, een grote internationale speler, voorziet haar partners van de volledige inkoop en levering van PV-benodigdheden. PVO is de schakel tussen de fabrikanten en haar partners en het verlengstuk van grote EPC-ers, ontwikkelaars en installateurs.

De wens van PVO was tweeledig. Enerzijds was er de wens om meer van de opgewekte zonne-energie zelf te gebruiken en anderszijds was er de wens om te besparen op de netwerkkosten. De netwerkkosten waren relatief hoog door dat verschillende zwaardere apparaten in het magazijn steeds korte energiepieken veroorzaken. Kosten van de netbeheerder worden grotendeels veroorzaakt door de piekvraag in het pand en niet zozeer door het energieverbruik. Door het toepassen van de WIS EV Charger hebben we beide wensen kunnen combineren in één oplossing. De business case bestaat uit besparing op de energiebelasting en besparing op de netkosten. Een derde aspect voor PVO is het belang dat het bedrijf hecht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door hoger verbruik van duurzame energie draagt dit project ook hier aan bij.