De uitrol van de opwekking van hernieuwbare energie als zon en wind is hot en happening. Het is een cruciale ontwikkeling in de energietransitie. Ondanks de goede elektriciteits-infrastructuur in Nederland speelt er een groeiend probleem dat de uitrol remt; congestie. Congestie houdt in dat er op de locatie van energieopwekking niet voldoende ruimte op het net beschikbaar is. Gevolg is dat een systeem niet, of niet volledig, kan worden aangesloten. Met alle gevolgen van dien voor de geldigheid van uw subsidie en de business case van uw project.

Met de inzet van batterijen kunt u uitgesteld gaan leveren door dat de pieken in de energieopwekking worden opgevangen en op een later moment, bijvoorbeeld ’s nachts, aan het net wordt teruggeleverd. Vaak ook tegen gunstiger tarieven dan tijdens de pieken overdag.

Peak shaving kan ook zonder de combinatie met een zonnestroomsysteem worden ingezet. U kan bijvoorbeeld denken aan het leveren van piekvermogen aan een flatgebouw tusen 17.00- 19.00 wanneer de meeste bewoners elektrisch gaan koken. En/ of de liften in een flatgebouw. Peak shaving is in bijna ieder project van toepassing.

Peak boosting is een vakterm door WattsInStore in het leven geroepen. Het betekent dat we op de maximale energielevering van het stroomnet extra vermogen toevoegen/bijleveren. Ideaal voor bijvoorbeeld het ondersteunen van elektrisch laden.

Is uw transportbeperking, ofwel het ruimtegebrek, verholpen dan zijn er andere toepassingen mogelijk om de batterij in te zetten zodat deze alsnog inkomsten genereert. U kunt daarbij denken aan inzet op handhaving van de netfrequentiebalans of op de energiehandel.