Watts In Store en MHC Sint Oedenrode starten samenwerking in het optimaliseren van het direct verbruik van de opgewekte zonne-energie

Willem van der Heijden, woensdag 16 december 2020

De sportvereniging beschikt over een zonnestroomsysteem dat jaarlijks goed is voor ca. 18.000 kWh zonne-energie. Naast zonnepanelen beschikt de vereniging onder meer over led- en gasontladingsverlichting, een bewateringsinstallatie voor het hoofdveld en meerdere kleine aansluitingen zoals het clubhuis en de keuken. De vereniging streeft een zo duurzaam mogelijke exploitatie na en wil via deze pilot onderzoeken wat de mogelijkheden hier toe zijn met de inzet van een batterij.

Het project is opgebouwd in de volgende fases:

Fases in de pilot

  • In kaart brengen huidige aansluitingen, stroomverbruik en opbrengst van zonnestroomsysteem
  • In kaart brengen huidige kosten van de aansluitingen
  • In kaart brengen van gevraagde vermogen over de tijd verdeeld
  • Bepalen in hoeverre de bestaande aansluitingen passen bij het verbruik
  • Bepalen welke mogelijkheden MHC heeft om bestaande aansluitingen beter te matchen met het verbruik, al dan niet met gebruikmaking van een opslagsysteem

Watts In Store zal op verschillende plaatsen en momenten haar meetinstrumenten plaatsen om zo gedurende langere periode de piekvermogen in kaart te brengen. Naast de piekvermogen worden ook de piekperiodes in kaart gebracht. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke peak shaving toepassingen mogelijk zijn. Via peak shaving kunnen kostenbesparingen op de netaansluiting worden gerealiseerd. Een calculatie op basis van piekvermogens en piekvraag zal bepalen hoeveel extra zonne-energie door de vereniging kan worden verbruikt wat nu nog aan het net wordt teruggeleverd.

Om tot een nauwkeurige bepaling van het gevraagde vermogen in kW te komen is op beide meters een logger geplaatst. Met de loggers worden iedere 2e seconde het stroomgebruik en/of levering vast, per fase en totaal geregistreerd. De metingen lopen nog, en mede door de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar zijn de conclusies nog niet definitief.