Energieopslag wordt steeds belangrijker in de energietransitie

Edwin van Gastel, vrijdag 11 december 2020

“Een van de oplossingen die de netbeheerders samen met de zonne-energiesector hebben geïdentificeerd, is uitgestelde levering. In het nieuwe convenant spreken de partijen de wens uit een aparte categorie in de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) te creëren voor projecten waarin de productiepiek uitgesteld en verspreid geleverd wordt.”

“Dat op de Nederlandse energiemarkt in 2020 voor het eerst sprake was van langdurig uren achtereen negatieve elektriciteitsprijzen ziet Voorhorst daarbij als een duwtje in de goede richting. ‘Het is een wake-upcall voor projectontwikkelaars. Het laat zien dat zij moeten nadenken over hun businessmodel. Voor de lange, maar ook voor de korte termijn.”

Ben Voorhorst, chief operational officer van hoogspanningsnetbeheerder TenneT.

De volgende vraagstukken dienen zich volgens Voorhorst alweer aan in de vorm van de Regionale Energie Strategieën (RES’en). ‘De optelsom van de concept-RES’en laat een ambitie zien voor de opwek van 50 terawattuur hernieuwbare energie op land. Voor zonne-energie betekent dit grofweg een piekvermogen van 25 gigawatt. Als ik nu vertel dat het piekverbruik op een zomerse dag – als de zonneparken massaal energie produceren – slechts 12 gigawatt bedraagt, is de probleemstelling klip-en-klaar. Waar gaat de zonne-energiesector al
die zonnestroom laten? Een individuele ondernemer kan vanuit zijn eigen businesscase beredeneren dat hij alle opgewekte zonnestroom wil terugleveren, maar dat gaat voor het totaalplaatje niet werken. We moeten als maatschappij creatieve oplossingen gaan bedenken.’

Puzzel
De ruimtelijke procedures zijn volgens Voorhorst het grootste struikelblok bij netverzwaringen. ‘En het ruimtevraagstuk wordt de komende jaren nog een maatje groter. De RES’en krijgen concurrentie van de Cluster Energie Strategieën (CES’en) waarin de verduurzaming van de industrie wordt vastgelegd. De provincies zijn in onze ogen de aangewezen partij om de leiding te nemen bij de ruimtelijke herinrichting van Nederland. Met de verduurzamingsdoelen in het achterhoofd is er sprake van een puzzel die niet een-twee-drie is opgelost. Aan het einde van de dag sta je toch bij iemand in de achtertuin te vragen om elektriciteitskabels aan te leggen. Doe je dat met draagvlak van bestuurders, dan is dat de minst slechte oplossing. Dit wil echter niet zeggen dat er geen verzet en rechtszaken komen…’

Lees het hele artikel hier.

Bron: SolarMagazine