Netbalancering ofwel FCR toepassing

Alle elektrische apparaten gebruiken de 50 hertz frequentie van het stroomnet. Als deze uit balans wordt gebracht kan dat grote gevolgen hebben voor alles wat op elektriciteit draait. Frequency Containment Reserve (FCR), ofwel primair reservevermogen, is het eerste redmiddel van de netbeheerder om de balans in het net te handhaven. Primair reservevermogen wordt geleverd op basis van de frequentieafwijking in het net.
Als de netfrequentie stijgt, wordt de toevoer van energie door de installatie verminderd of worden batterijen voor opslag opgeladen. Als de netfrequentie daalt, neemt de energieproductie toe of wordt opgeslagen energie aan het net gevoed. Voor de levering van de FCR ontvangt u een vergoeding voor de hele biedingsperiode

Het doel van de FCR is frequentieverstoringen in het gehele (internationaal) gekoppelde hoogspanningsnet te stabiliseren, ongeacht de oorzaak en locatie van de verstoringen. Ernstige frequentieverstoringen kunnen leiden tot automatische belastingafschakeling en in het ergste geval een black-out veroorzaken.

FCR, alsmede gerelateerde toepassingen als aFRR en mFRRda, worden regelmatig genoemd als financieel interessante toepassing. Dat klopt in de basis. Risicofactor is echter dat de vergoedingen op een veiling worden bepaald en daarmee onzeker zijn. Ook zullen naar verwachting de vergoedingen gaan dalen over enkele jaren wanneer het aanbod aan batterijen toeneemt. Wij adviseren onze klanten om deze toepassing in te zetten wanneer mogelijk maar de business case daar niet aan op te hangen.

Energiehandel

Energiehandel vindt plaats op de onbalansmarkten. Dit houdt simpel gezegd in dat wanneer er veel aanbod is, bijvoorbeeld op een zonnige middag, de prijs per kWh zal gaan dalen en vice versa. Dit leidt in toenemende mate tot zeer lage en zelfs negatieve stroomprijzen. Anderzijds kan men ook hoge vergoedingen krijgen wanneer de vraag hoger is dan het aanbod. Om handel te kunnen drijven op de onbalansmarkt is een batterij een zeer geschikt middel.

Een combinatie tussen FCR en energiehandel is mogelijk. De toepassingen kunnen ook separaat worden ingezet. Een zogenaamde aggregator zorgt voor de connectie met energiebeurs en voor de aansturing van de batterij voor laden/ ontladen aan het net. De batterijen van WattsInStore zijn geschikt voor deze toepassingen.