De uitrol van de opwekking van hernieuwbare energie als zon en wind is hot en happening. Het is een cruciale ontwikkeling in de energietransitie. Ondanks de goede elektriciteits-infrastructuur in Nederland speelt er een groeiend probleem dat de uitrol remt; congestie. Congestie houdt in dat er op de locatie van energieopwekking niet voldoende ruimte op het net beschikbaar is. Gevolg is dat een systeem niet, of niet volledig, kan worden aangesloten. Met alle gevolgen van dien voor de geldigheid van uw subsidie en de business case van uw project.

Met de inzet van batterijen kunt u uitgesteld gaan leveren door dat de pieken in de energieopwekking worden opgevangen en op een later moment, bijvoorbeeld ’s nachts, aan het net wordt teruggeleverd. Vaak ook tegen gunstiger tarieven dan tijdens de pieken overdag.

Is uw transportbeperking, ofwel het ruimtegebrek, verholpen dan zijn er andere toepassingen mogelijk om de batterij in te zetten zodat deze alsnog inkomsten genereert. U kunt daarbij denken aan inzet op handhaving van de netfrequentiebalans of op de energiehandel.

Financiering is mogelijk. Ook een tijdelijke plaatsing van een batterij behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over de mogelijkheden binnen uw project kunt u contact opnemen met ons adviesteam.