Slim omgaan met energie betekent óók slim opslaan van energie. De energieopslagsystemen van WattsInStore zijn dé oplossing voor duurzaam energiemanagement.

De flexibele opbouw van de WattsInStore systemen maakt het mogelijk onze systemen exact aan te passen aan uw behoeften. We komen graag bij u langs om uw exacte energieverbruik in kaart te brengen; aan de hand van uitvoerige metingen stellen we een perfect passend systeem aan u voor. Volledig ontzorging van start tot finish, dáár krijgen wíj energie van.

Iedere situatie vraagt om een andere oplossing. We bespreken graag met u wat de mogelijkheden voor uw situatie zijn. We hanteren een eenvoudig stappenplan om vervolgens de optimale batterij samen te stellen. Indien gewenst integreren we het zonnestroomsysteem en de opbrengst aan energie.

Tot slot brengen we de benodigde investering én potentiële inkomsten/besparingen in kaart. Via een simpel stappenplan, met alle ruimte om uw project tot in de kleinste details te ontwerpen.

 1. We bekijken samen uw projectcasus en de mogelijke opslagoplossingen
 2. U ontvangt een eerste kosten/baten analyse + een inschatting van de haalbaarheid
 3. We bespreken de analyses uitvoerig, waarna u een beslissing kunt nemen
 4. Realisatie van de energieopslag
 5. Monitoring op afstand (indien gewenst)

 

Uw situatie, onze oplossing

 • Gemeenten: Gemeenten kennen vandaag de dag grote uitdagingen om de energietransitie vorm te geven. Slim omgaan met energie speelt daarbij een cruciale rol. Energieopslag kan op meerdere vlakken een zeer geschikte oplossingen zijn. Denk bijvoorbeeld aan peak shaving waardoor er meer ruimte op het energienet beschikbaar blijft voor energieopwekking. Klik hier voor een uitgebreide toelichting over de mogelijkheden.
 • Sportverenigingen: Sportverenigingen vormen de hoeksteen van de samenleving en bekleden daarmee een voorbeeld functie naar haar achterban. Goed voorbeeld doet volgen en via energieopslag kunnen verschillende verduurzamingsslagen worden gerealiseerd, in combinatie met (forse) kostenbesparingen op de huidige energielasten. Klik hier voor een uitgebreide toelichting over de mogelijkheden.
 • Tankstationhouders: Het traditionele tanken van fossiele brandstoffen maakt langzaam maar zeker plaats voor onder meer elektrisch laden. Om uw klanten te behouden is het belangrijk laadvoorzieningen te kunnen bieden. Dit brengt echter forse investeringen met zich aan de voorkant, zonder dat u zicht heeft op de bezetting en omzet. Voor de mogelijkheden voor uw locaties met minimale risico’s bieden wij Flex Charging. Klik hier voor meer informatie.
 • Logistiek/ Vastgoed: De ontwikkeling van vastgoed, zowel bestaand als nieuwe projecten, gaat continu door. Echt speelt net-congestie, ofwel transportbeperking van de elektriciteitsaansluiting vanaf het net, een steeds grotere negatieve rol. Om toch uw projecten te kunnen realiseren kan energieopslag een oplossing bieden voor de continuïteit van uw energievoorziening. Al dan niet in combinatie met zonne-energie. Klikt hier voor meer informatie.
 • Solar/ Hernieuwbare energie: De vraag naar meer en grote zonnestroomsystemen gaat onverminderd door. Echter is congestie, ofwel ruimtegebrek op het energienet, een steeds grotere beperkende factor in de uitrol en realisatie van nieuwe systemen. Uitgesteld leveren, ook wel peak shaving, kan een oplossing zijn om het systeem te realiseren en eventuele subsidie volledig te benutten. Lees hier meer over de mogelijkheden van energieopslag en opwekking van zonne-energie.
 • Overig: Heeft u een specifieke vraag over de toepassing en mogelijkheden van energieopslag voor uw project? Neem dan contact met ons op. We staan u graag te woord.